Til forsiden
 
 

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAET:

 

Orientering til nuværende og kommende klienter m.fl.:

 

Advokat Gert Hallig er

 

beskikket som advokat i 1985 af Justitsministeriet i Danmark,

 

medlem af Det Danske Advokatsamfund

Kronprinsessegade 28,

1306 København K

Tlf. 33 96 97 98

 

og

 

medlem af brancheforeningen Danske Advokater

H.C. Andersens Boulevard 45,

1553 København V

Tlf. 33 43 70 00.

 

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor den måtte udøves.

 

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, CVR-nr. 34617694, tlf. 3373 2400 under police nr. 59.0.05.216.

 

Såfremt De ønsker min bistand og jeg påtager mig sagen, skal jeg venligst anmode Dem om at indsende billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort samt adresselegitimation i form af sygesikringsbevis eller andet offentligt dokument, f.eks. ejendomsskattebillet el. lign. Dette lovpligtige krav er i overensstemmelse med reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v.

 

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.vokatfirmaet Hallig anvender ikke særlige lovvalgs- og værnetingsaftaler.gsaft

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

Advokatfirmaet anvender ikke særlige lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

 

Advokatfirmaet har CVR-nr. 17234870.

 

København 2017

Gert Hallig

 

                                         

 

 

                                                  

 

Advokatfirmaet Gert Hallig

Ny Adelgade 5, 1. sal  •  1104 Kbh. K

Tlf.: 35 39 35 66


Udfyld formularen for at sende en besked til os.

 

 

Navn:  *
Tlf. nr.: 
E-mail:  *
Kommentar:  *
 
Advokatfirmaet Gert Hallig  •  Ny Adelgade 5   •  1104 København K  •  Tlf.: 35 39 35 66  •  Fax: 35 36 05 40